Gençlik, Barış ve Güvenlik Küresel Anketi

Youth4Peace Facilitator • 6 January 2017

*** Please note the survey is now CLOSED - Many thanks for your participation! ***


 
Gençlik, Barış ve Güvenlik Küresel Anketi

 

Genç Barış İnşacıları Birleşik Ağı ve Ortak Zemin Arayışı, kurumlar arası Gençlik ve Barışı İnşa Çalışma Grubu adına yardımınızı talep ediyor!

Barışı inşa eden ve şiddeti önleyen gençlik kuruluşları ve girişimlerinin haritasını çıkarmak, neler yaptıklarını, ne etkiler yarattıklarını ve geleceğe yönelik ihtiyaçlarını ve amaçlarını belirlemek istiyoruz. Gençlik kuruluşunuz veya girişiminizin barış ve güvenliğe ilişkin konularda yürüttüğü faaliyetlerde gönüllü veya profesyonel olarak aktif rol alıyorsanız, 30 dakikanızı ayırıp bu Gençlik, Barış ve Güvenlik Küresel Anketini doldurmanızdan müteşekkir oluruz.

Bu araştırmanın bulguları BM Güvenlik Konseyi'nin 2250 sayılı kararı ile yetkilendirilen Gençlik, Barış ve Güvenlik İlerleme Çalışması'na katkı yapacaksınız ve yanıtlarınız gelecekteki barış ve güvenlik çalışmalarına gençlerin katılımını artırmaya yönelik faaliyetleri bilgi ile destekleyecektir.

Verilerin korunmasına dair not:

Sunduğunuz bilgiler gizli tutulacak ve sadece UNOY Barışı İnşa Çalışanları ve Ortak Zemin Arayışı tarafından yapılacak analizlerde biraraya getirilmek için kullanılacaktır. Dilerseniz, sözleşme bilgilerinizin kamu ile paylaşılmasını kabul ettiğinizi de belirtebilirsiniz. Bu tamamen sizin kararınızdır, istemezseniz bilgilerinizi paylaşmayız. İrtibat bilgilerinizi paylaşmayı kabul etmezseniz, kuruluşunuz hakkındaki bilgileri şu anda oluşturulmakta olan bir gençlik kuruluşları ve girişimler veritabanına ekleyeceğiz.

Talimatlar

Bu anket her kuruluş ve girişim adına sadece bir kişi tarafından doldurulmalıdır. Başlamadan önce lütfen kuruluşunuz adına bu anketin sizden önce başka bir meslektaşınız tarafından doldurulmadığını kontrol edin. Bu anket kuruluşunuzun çalışmaları hakkında bir dizi konuyu kapsadığından, meslektaşlarınızdan bazı bilgileri almanız yararlı olabilir.

Bu anket beş kısa bölümden oluşmaktadır:

  • Bölüm 1: Profil
  • Bölüm 2: Faaliyet Alanları ve Yöntemleri
  • Bölüm 3: Sonuçlar ve Etkiler
  • Bölüm 4: Zorluklar ve Sorunlar
  • Bölüm 5: Öneriler

Ankete dair her türlü sorunuz için lütfen survey@unoy.org adresinden UNOY Barışı İnşa Çalışanları Program Yöneticisi Imre Veeneman ile temas kurun.

 

Katılımınız için Teşekkürler!

Files